Екологічна етика

Код модуля: 
ЕОНС_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 32 год., кількість кредитів ECTS — 2
Лектори: 
доц. Березюк Д.О.
Результати навчання: 
формування сучасної моральної культури особистості, навчитися норм та правил поведінки на лише в людському суспільстві а також поводження і взаєморозуміння з природою
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
філософія
Зміст навчального модуля: 
Предмет етики. Основні етичні вчення та їх відношення до природи. Етичні категорії. Добро і зло - основні категорії етики. Етичні категорії спілкування.. Екологічні рухи та течії ХІХ та ХХ століття. Еколого-етичні традиції українців. Біоетика. Основні етичні проблеми сучасності. Екологічна етика. Розвиток екологічної етики як науки. Огляд різних концепцій і напрямків в екологічній етиці. Етичні принципи і правила поводження з природою. Категорії екологічної етики.
Рекомендована література: 
  1. Мальований М.С,.Березюк Д.О, Дячок В.В., Ятчишин Ю.Й. Екологічна етика. Навчальний посібник. Рукопис. 2009 р. — 197с.
  2. Борейко В.Є., Подобайло А.В. Екологічна етика. Навч. посібн. -Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с.
  3. Савельєв В. П. Етика. Навчальний посібник.- Львів:"Магнолія 2006″, 2007. — 256с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%)— контрольна робота Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська