Екологічна безпека автомобільного транспорту (Курсова робота)

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С13
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість год. — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — немає.
Лектори: 
к. т. н., доцент Качмар Роман Ярославович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен виконати курсову роботу на тему: «Екологічна безпека автотранспортних потоків».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Автомобільні двигуни, Експлуатаційні матеріали.
  • Супутні: Cилові агрегати.
Зміст навчального модуля: 
Для заданої ділянки міської магістралі розраховувати масові викиди забруднюючих речовин автотранспортним потоком заданої інтенсивності та визначити соціально-економічні збитки, що завдають довкіллю викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від автотранспортного потоку.
Рекомендована література: 
  1. Гутаревич Ю. Ф., Зеркалов Д. В., Говорун А. Г., Корпач А. О., Мержиєвська Л. П. Екологія автомобільного транспорту: Навч. посібник — К.: Основа, 2002. — 312 с.
  2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища: 3 в 1. // Бухгалтерія. — К.: Бліц-принт, 2002. — № 15. — С. 26-30.
  3. Методи оцінки екологічних втрат. Монографія / За ред. Мельника Л. Г. та Карінцевої О.І. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 288 с.
  4. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами. Затверджена Держкомстатом України. — Донецьк: Вип. ВАТ «УкНТЕК», 1999. — 107 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 % захист курсової роботи): курсова робота, усне опитування.
Мова навчання: 
українська