Дослідження фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з’єднань (Частина 2)

Код модуля: 
ТУЗ_ХХХХ_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лабораторні роботи — 64); самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
  • Знати теоретичні основи: про практичні дослідження фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з’єднань, які використовуються у виробництві на цей час та отримають застосування в ближньому майбутньому;
  • вміти: окреслити основні етапи наукового дослідження фізико-хімічних властивостей зварних з’єднань; методи емпіричного рівня дослідження механічних характеристик зварних з’єднань; засоби вимірювань і їх характеристики; основні положення теорії пізнання та застосування теорії похибок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Основи наукових досліджень.
  • Комп’ютерні технології у зварювальному виробництві.
Зміст навчального модуля: 
Дослідження фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з’єднань заданих об’єктів методом повного факторного експерименту. Розробка дробового факторного експерименту заданого об’єкту індивідуальних досліджень фізико-хімічних та механічних властивостей зварних з’єднань. Обробка і узагальнення результатів фізичного експерименту. Розрахунок похибки проведених вимірювань. Статистична оптимізація об’єкта індивідуальних досліджень. Побудова алгоритм методу стрімкого сходження. Захист результатів досліджень та формування звіту роботи.
Рекомендована література: 
  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методологія наукових досліджень» , ч. 1 — для студентів спеціальності 050504 Зварювання /Укл. Г. М. Лукіна — Львів, ДУЛП, 2010. — 14 с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методологія наукових досліджень» , ч. 2 — для студентів спеціальності 050504 Зварювання /Укл. Осадчук В. А., Г. М. Лукіна — Львів, НУЛП, 2010. — 25 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (100 %, захист лабораторних робіт).
Мова навчання: 
українська