Діагностика та дослідження твору мистецтва з каменю (навчальна практика)

Код модуля: 
РРАК_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
к.арх., доц. Лукомський Юрій Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • здобути практичні навики у дослідженні пам’яток архітектури;
 • проаналізувати причини незадовільного стану збереження творів мистецтва з каменю;
 • правильно визначити і застосувати методику реставрації кам’яного архітектурного елементу пам’ятки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Основи археології, Основи реставрації
 • кореквізити: - Проект реставрації
Зміст навчального модуля: 
Вступний інструктаж, обстеження архітектурного елементу пам’ятки, виконання зондажів, відбирання проб матеріалів, оформлення звіту та здача практики.
Рекомендована література: 
 1. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации.— Москва, 1993.
 2. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.— Москва, 1988.
 3. Михайловский Е. В. Предпроектные нетурные исследования // Методика реставрации памятников архитектуры. — М., 1977.
 4. Раппопорт П.А. Обмер архитектурных сооружений при археологических раскопках. Инструкция. // Методика полевых археологических исследований. — Москва: Наука, 1983. — С.72-77.
 5. Реставрація малих архітектурних форм: Методичні вказівки до КП для студентів базового напряму «Архітектура», спеціалізації «Реконструкція та реставрація архітектурних комплексів» та студентів базового напряму «Мистецтво» спеціальності «Реставрація творів мистецтва» спеціалізації «Реставрація творів мистецтва з натурального і штучного каменю» / Укл.: Петрик В.М., Рибчинський О.В., Дубик Ю.Я. — Львів: В-во НУ «ЛП», 2008. — 16 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): самостійна робота
 • Підсумковий контроль (20 %): кінцевий звіт
Мова навчання: 
українська