Державний екзамен з спеціальності МТТ

Код модуля: 
МБМ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Методи і критерії оцінювання: 
  • Контроль — у формі іспиту.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська