Державний екзамен

Код модуля: 
РЕПС_6010_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
навчальний план підготовки фахівців ВНЗ освітньо-професійної програми бакалавра (усі дисципліни).
Зміст навчального модуля: 
державна атестація
Форми та методи навчання: 
державний екзамен
Мова навчання: 
українська