Будівництво та експлуатація інженерних мереж

Код модуля: 
АШ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 126 год.: лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3,5 кредити ECTS.
Лектори: 
ст. викладач Стечишин С. М.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з технології спорудження основних видів інженерних мереж в цивільному будівництві і будівництві автомобільних доріг, їх призначення, розміщення та експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія»,
 • «Інженерна геологія»,
 • «Ґрунтознавство та механіка грунтів»,
 • «Вишукування та проектування автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Водовідведення та каналізація. Газопроводи та водогони. Дренажні системи на автомобільних дорогах. Теплокомунікації та вентиляція. Лінії електропостачання. Лінії зв’язку. Освітлення автомобільних доріг. Автомобільні стоянки. Благоустрій автомобільних доріг. Пішохідні переходи. Засоби регулювання руху на автомобільних дорогах.
Рекомендована література: 
 1. В. С. Бойчук. Довідник дорожника. — Київ, «Урожай». — 558 с.
 2. Е. М. Лобанов. Транспортне планування міст. — М.: Транспорт, 1990.
 3. Е. Н. Дубровин. Городские улицы и дороги. — М.: В. Школа, 1981.
 4. Красильщіков І. М., Єлізаров Л. В. Проектування автомобільних доріг. Навчальний посібник. М.: Транспорт, 1986. — 215 с.
 5. Андреев О. В. Проектування мостових переходів. М.: Транспорт, 1980.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
 • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська