Бакалаврська кваліфікаційна робота

Код модуля: 
КСА_6068_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 301,5 (кредитів ЄКТС — 10); виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи — 270 годин; захист кваліфікаційної бакалаврської роботи — 31,5 годин.
Лектори: 
Члени державної атестаційної комісії
Результати навчання: 
  • Навички системного аналізу в галузі інженерії комп’ютеризованих систем автоматичного керування, систем передачі і оброблення даних; периферійних засобів інформаційних і автоматизованих систем управління та телекомунікації, інтегрованих робототехнічних систем і гнучких виробництв.
  • Уміння вирішувати практичні завдання, пов’язані із: розробленням, створенням, ремонтом і експлуатацією засобів і систем автоматики, програмуванням засобів обчислювальної техніки, проектуванням систем управління..
  • Навички використовувати можливості обчислювальної техніки та програмного забезпечення.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна під керівництвом керівника роботи
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • всі навчальні модулі даної програми.
Зміст навчального модуля: 
Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професіним напрямом «Системна інженерія» є розроблення, дослідження, випробування, монтаж та установлення, обслуговування та модернізація засобів та систем автоматики й інформатики, комп’ютерної техніки, систем автоматичного управління, інтегрованих робототехнічних систем; систем передачі даних; периферійних засобів інформаційних і автоматизованих систем управління, загальні аспекти, що забезпечують технологію виробництва , а також моделювання засобами комп’ютерної техніки вказаних систем.
Рекомендована література: 
Література по тематиці кваліфікаційної бакалаврської роботи.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль — 100 % захист роботи.
Мова навчання: 
українська