Авто-технічна експертиза

Код модуля: 
КПП_8027_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58.
Результати навчання: 
 • Знати положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються питань здійснення автотехнічної експертизи;
 • Знати форми і методи її виконання;
 • Знати конструкцію складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів, принципи їх роботи, можливі ушкодження і причини їхнього виникнення;
 • Знати особливості конструкцій сучасних закордонних автотранспортних засобів та їхнього додаткового обладнання;
 • Знати правила дорожнього руху;
 • Знати методи виконання розрахунків, пов’язаних з моделюванням дорожніх ситуацій, установленням довжини гальмового і зупинного шляхів;
 • Вміти здійснювати автотехнічну експертизу, враховуючи обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), дорожню ситуацію і дії учасників руху, а також обставини, що спричинили виникнення ДТП.
 • Вміти обстежувати технічний стан автотранспортних засобів з метою встановлення фактичних змін (ушкоджень) окремих деталей, складових одиниць, агрегатів, систем і додаткового обладнання та причин, які їх викликали (ДТП або сторонні зовнішні впливи).
 • Вміти визначати складність і характер змін (ушкоджень) автотранспортних засобів, що виникли в результаті дії на них різних факторів, а також технологію і методи ремонтно-відновлювальних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Призначення судових експертиз
 • Експертний висновок
Зміст навчального модуля: 
 • визначення механізму дорожньо-транспортної пригоди;
 • визначення швидкості руху автомобіля і гальмівного шляху;
 • визначення параметрів руху транспортних засобів до моменту ДТП;
 • встановлення місця зіткнення автомобілів (місця наїзду на пішохода, на перешкоду);
 • встановлення відповідності дій учасників ДТП правилам дорожнього руху;
 • встановлення можливості запобігти ДТП за певних умов.
Рекомендована література: 
 1. Надгорный Г. М. Процессуальные вопросы судебной автотехнической зкспертизы. — К., РИО МВД УССР, 1975, с. — 85.
 2. Гардерман В. Д. Техническая экспертиза разрушений деталей автомобилей. — К., РИО МВД УССР, 1976, — 72 с.
 3. Кисельов В.Б. Нові методи визначення швидкості руху автомобіля при зіткненні (для судових автотехнічних експертиз) Монографія. — Київ. — 143 с.
 4. Чава И.И. Судебная автотехническая экспертиза. Исследование обстоятельств ДТП Учебно-методическое пособие. — М.: Библиотека эксперта, 2007. — 98 с.
 5. Основы назначения автотехнических экспертиз. Справочное пособие для дознавателей, следователей, судей. Справочное пособие подготовлено: Ивановой Т.В., д.ю.н. профессором Волчецкой Т.С., Карпинским В.В., Матвиенко Н.Ф., — Калининград, 2004. — 35
 6. Криміналістичне дослідження нових видів палива та їх сумішей для автотранспортних засобів: метод. рек./ Мінюст України, КНДІСЕ; [ С.І. Стальмахович , О.А. Сич, Т.М. Кот, Г.В. Лінючев, Д.М. Зайцев ]. К., 2012. — 46 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, залік).
Мова навчання: 
українська