Архітектурне проектування однородинного будинку

Код модуля: 
ДАС_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 45 (практ. зан. — 45
Лектори: 
доц. Яців М.Б., доц. Джигіль Ю.Є., ст. викл. Пестрій І.М., ст. викл. Кубай Р.М., ст. викл. Шуляр В.А., ст.. викл. Ягольник М.В., асист. Копиляк І.М., асист. Іванов-Костецький С.О., асист. Богданова Ю.Л., доц. Ковальчук Х.І., асист. Ярема Д.М., асист. Черпінська І.С.
Результати навчання: 
в результаті вивчення дисципліни студент повинен: з
 • нати: методику проектування однородинного житлового будинку, засади об`ємно-просторового вирішення його конструктивної системи та організації просторів архітектурного середовища та їхніх взаємозв`язків.
 • вміти:Використовувати отримані навики в галузі проектування однородинного житлового будинку, типології принципів та прийомів формування архітектурних об`єктів; запроектувати архітектурне середовище та дизайн його предметного наповнення; на високому естетичному рівні графічно подати матеріал проекту; майстерно виконати макет запроектованого архітектурного середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • засвоєння змістових модулів:
 • об`ємно-просторова композиція,
 • основи композиції,
 • архітектурне проектування,
 • рисунок, живопис,
 • архітектурні конструкції
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання курсового архітектурного проекту є навчити студента обгрунтованому прийняттю об`ємно-просторового і конструктивного вирішення односімейного житла. Зміст: Визначити в результаті складання генерального плану житлової групи основні містобудівельні умови, що впливають на функціональну і планувальну організацію окремого будинку, розробити об`ємно-просторове рішення житлового будинку виходячи із конкретних потреб та рівнів розвитку матеріально-технічної бази району будівництва. Формування нового середовища потребує нетрадиційного підходу в зв`язку з тим, що присадибна ділянка як правило має більші розміри ніж будинок у місті і дозволяє більш активно включати у планувальну структуру елементи природи. За допомогою як звичайного так і штучного рельєфу, води, рослинності, каменів, малих архітектурних форм та скульптурних композицій створюється гармонійне комфортне середовище проживання.
Рекомендована література: 
 1. Агаян И.М., Маторин В.М. Жилой дом для индивидуального застройщика.- Москва.: Стройиздат, 1991.
 2. Бельтці Гюнтер Дитячі ігрові майданчики. — Київ.: Будівельник, 1991
 3. Калиниченко А.П., Шаповалова Г.О., Бабій М.І. Садибний будинок.- Київ.: Урожай,1994.
 4. Краткий справочник архитектора / под ред. Ю. Н. Коваленко.- Киев.: Будівельник, 1975.
 5. Кринский В.Ф., Колбин В.С., Ламдов И.В. и др. Введение в архитектурное проектирование.- Москва: Стройиздат, 1974.
 6. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
 7. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
 8. Лебедев А.А., Пюрвеев Д.Б. Опыт жилищного строительства в особых природних условиях, обзор, — ЦНТИСА: 1978.
 9. Малюсавлевич Р. Как обставить квартиру.- Москва.: Стройиздат, 1991.
 10. Манучарова Н.Д. Интерьер жилища.- Киев.: Будівельник, 1986.
 11. Стукалов О.К. Садовий будинок.- Київ.: Урожай, 1991
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська