Архітектурне проектування (Громадська монофункційна споруда з технологічною функцією)

Код модуля: 
ДАС_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 45 (пр. зан. — 45)
Лектори: 
канд. арх., доц. Джигіль Ю.Є., ст. викл. Шуляр В.А., доц. Ковальчук Х.І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти методичні підходи до архітектурного проектування промислових споруд, нормативні документи, що регламентують це проектування;
 • вміти використовувати принципи та засоби для досягнення естетичної виразності
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні розділи інших модулів:
 • Архітектурне проектування
 • Основи архітектурної композиції.
 • Архітектурні конструкції.
 • Будівельна фізика.
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання цього змістового модуля полягає у засвоєнні основних методів і принципів з архітектурного проектування промислової споруди з нескладною або середньої важкості технологією. Зміст вступних лекцій. Основні технологічні схеми даного типу споруд, компонування підприємства та функціональні рішення. Приміщення побутового обслуговування працюючих, їх взаємозв’язок з виробничими зонами. Конструктивні рішення. Особливості архітектурного проектування і нормативні вимоги. Засоби досягнення естетичної виразності, принцип архітектурного дизайну відповідно до особливостей типу будівлі та стильової характеристики. Досвід проектування цих споруд у нашій країні та за кордоном. Зміст курсових проектів. Основні теми: станція технічного обслуговування легкових автомобілів, багатоповерховий гараж-стоянка легкових автомобілів, автозаправка
Рекомендована література: 
 1. Сигаев А.В. Автотранспорт и планировка городов. М., Издательство по строительству и архитектуре, 1972.
 2. Краткий автомобильный справочник. НИИАТ. М., Транспорт. 1979.
 3. Шештокас В.В., Адомавичюс В.П., Юшкявичус П.В. Гаражи й стоянки. М., Стройиздат, 1984.
 4. Б. Андерсен, Г. Бентфельд, П. Бенеке й др. Гаражи. Проектирование и строительство. М., Стройиздат, 1986.
 5. Голубев Г.Е. Автомобильные стоянки и гаражи в застройке городов. М., Стройиздат. 1988.
 6. СНиП П-93-74. Предприятия по обслуживанию автомобилей. М., Стройиздат. 1975.
 7. Пособие к МГСН 5.01.94*. Стоянки легковых автомобилей. М., 1995.
 8. ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей. М., Стройиздат, 1989.
 9. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. К., 1992.
 10. ДБН В.2.2-9-99. Громадські будівлі та споруди. Загальні положення. Київ, Держкоммістобудування України. 1999.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська