Англійська мова

Код модуля: 
ПЛ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 720 (кредитів ЄКТС — 9); аудиторні години — 304 ( практичні заняття — 304)
Лектори: 
асистенти:
 • Денисюк М.Я.,
 • Залуцька О.П.,
 • Кулина О.В.,
 • Мараховська Н.А.,
 • Ріпецька І.П.,
 • Синдега Р.Є.,
 • Ященко Т.С.
Результати навчання: 
 • знати систему звуків англійської мови, особливості артикуляції та інтонації в різних мовленнєвих ситуаціях; тематичну лексику в межах тем навчального плану; базову граматику англійської мови; особливості поведінки в різних мовленнєвих ситуаціях.
 • уміти володіти вимовою та інтонацією англійської мови; активно користуватися тематичною лексикою та граматичними конструкціями в межах тем навчальної програми; ефективно використовувати мову в комунікативних ситуаціях передбачених навчальною програмою; читати твори англомовних письменників в оригіналі; сприймати на слух побутову розмовну мову; оформити такі офіційні документи як скарга, заява, повідомлення, звіт, писати дружні та ділові листи, статті та твори-роздуми.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • Вступ до мовознавства,
 • Література англомовних країн
Зміст навчального модуля: 
Тема. A sense of adventure: Feelings. Transport. Тема.Work and play: Jobs. Sports. Тема. Nearest and dearest: Describing people. Family relationships.
 • Темa. Seeing is believing: Science and technology. Comparisons.
 • Тема. All you need is love: Ways of talking. Love and marriage.
 • Тема. It’s all in the mind: Education. Giving opinions.
 • Тема. The price of fame: Entertainment. Giving advice.
 • Тема. Looking good: Clothes. Body and health.
Рекомендована література: 
 1. American Crime Stories. Longman.
 2. Baker Ann. Introducing English pronunciation./ A teacher’s guide. CUP, 1992.
 3. Baker Ann. Ship or Sheep?/ An intermediate pronunciation course. CUP, 1992.
 4. Best Detective Stories of Agatha Cristie. Longman.
 5. Collins Cobuild Student’s Grammar. Harper Collins Publishers.
 6. English Grammar in Use. R. Murphy. CUP, 1998.
 7. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate and advanced. M. McCarthy, F. O’Dell. CUP, 1994.
 8. First Certificate Gold. Coursebook. Sally Burgess, Richard Acklam. Pearson Education Limited, 2000.
 9. First Certificate Gold. Exam maximiser. Sally Burgess, Richard Acklam. Pearson Education Limited, 2000.
 10. First Certificate Language Practice. Michael Vince. Macmillan Heinemann English Language Teaching, 1996.
 11. Grammar and Vocabulary for First Certificate. Luke Prodromou. Pearson Education Limited, 1999.
 12. How English Works. A Grammar Practice Book. M. Swan, C. Walter. OUP, 1997.
 13. Longman English Grammar Practice for Intermediate Students. L.G. Alexander. Longman, 1990.
 14. Longman Essential Activator. Addison Wesley Longman Limited, 1997.
 15. Round-up 6. English Grammar Practice. Virginia Evans. Pearson Education Limited, 1994.
 16. Tests in English Thematic Vocabulary. M. Misztal. Warszawa, 1996.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування самостійно опрацьованого матеріалу та матеріалу практичних занять
 • Підсумковий контроль (70%): письмові модульні роботи, іспит
Мова навчання: 
англійська