Аналіз та оцінка діяльності фінансових установ (Курсовий проект)

Код модуля: 
ЕПІ_8013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3): самостійна робота — 64.
Лектори: 
доц. Кривцун Ірина Мирославівна
Результати навчання: 
знати:
 • теоретичні основи інвестиційної діяльності фінансових установ;
 • нормативно-законодавчу базу здійснення інвестиційної діяльності в Україні;
 • шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності фінансових установ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • інвестиційна діяльність фінансових установ;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Оцінка та аналіз ефективності інвестиційної діяльності комерційних банків. Оцінка ефективності діяльності парабанківських установ на інвестиційному ринку. Управління інвестиційним портфелем фінансових установ.
Рекомендована література: 
 1. Інвестиційна діяльність фінансових установ: Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Аналіз та оцінка діяльності фінансових установ» з дисципліни «Інвестиційна діяльність фінансових установ» для студентів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» / Укл.: І.М. Кривцун — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 20 с.
 2. Кочетков В.М., Омельченко О.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навч. посібник. — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. — 96 с.
 3. Національний банк України //http:// www.bank.gov.ua.
 4. Мертенс А. Інвестиції: Курс лекцій з сучасної фінансової теорії. — К.: Київське інвестиційне агентство, 1997.
 5. Инвестгазета. http://www.invesygazeta.net.
 6. Фінансовий сервер України. http://finance.com.ua.
 7. Эксперт. http:// www.expert.ua.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • підсумковий контроль (100%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Економіка підприємств інвестиційної інфраструктури