Актуальні проблеми технологій галузі

Код модуля: 
ТОП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 32 год., кількість кредитів ЄКТС — 3.
Лектори: 
проф. Реутський В.В.
Результати навчання: 
Формування знань про сучасні технології виробництв харчових продуктів; шляхи комплексного використання сировини харчових технологій; принципи побудови оптимальних за організацією технологічних схем; вимоги, які ставляться до ефективності виробництва, шляхи підвищення якості продукції та зниження її собівартості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технологія галузі,
 • технологічне обладнання галузі,
 • технологія спирту,
 • технологія вина,
 • технологія пива,
 • технологія лікеро-горілчаних виробів.
Зміст навчального модуля: 
Критерії оцінки ефективності біотехнологій. Напрямки розвитку харчових біотехнологій. Актуальні проблеми виробництва спирту. Сучасний стан і проблеми виноробства. Актуальні проблеми пивоваріння. Проблеми комплексного використання сировини бродильних виробництв. Технологія біодизелю. Технологія біоетанолу. Хімічні технології на основі відходів бродильних виробництв. Технологія пектинових речовин. Енергозберігаючі харчові технології. Харчові міні виробництва.
Рекомендована література: 
 1. Реутський В. В., Кічура Д. Б. Загальна технологія харчових виробництв: Конспект лекцій — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 138 с.
 2. Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І. Технологія харчових виробництв. — Київ.: НУХТ, 2003. — 572 с.
 3. Шиян П.Л., Сосницький В.В., Олійнічук С.Т. Інноваційні технології спиртової промисловості. — Київ.: Асканія, 2009 — 422 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — контрольна робота (30%).
 • Підсумковий контроль — диференційований залік (70%).
Мова навчання: 
українська