Аерокосмічні знімальні системи

Код модуля: 
ФГІ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 48 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 132 год.
Лектори: 
проф. Бурштинська Х.В.
Результати навчання: 
знати:
 • теорію аерокосмічного знімання з допомогою фотографічної, оптико-електронної, телевізійної, радіотеплової, лазерної, радіолокаційної апаратури;
 • теорію використання аерокосмічних знімальних систем;
 • використання бортової апаратури для зовнішнього орієнтування знімків;
 • технологію фотохімічної обробки аерофільмів і космічних знімків;
 • методику оцінювання якості зображення.
вміти:
 • виконувати аерокосмічне знімання; застосовувати спеціальну бортову апаратуру;
 • обробляти аерофільми;
 • отримувати синтезовані та кольорові аерокосмічні зображення;
 • виконувати проекційний, контактний і репродукційний друк;
 • оцінювати якість аерокосмічних зображень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Фізика:
 • Світло, електромагнітна природа світла.
 • Інтерференція світла.
 • Поляризація світла.
 • Просвітлення оптики.
 • Дифракція світла.
 • Роздільна здатність оптичних приладів.
 • Дисперсія світла.
Зміст навчального модуля: 
Задачі і зміст дисципліни «Аерокосмічні знімальні системи». Історичний розвиток аерокосмічного знімання. Модель дистанційного зондування Землі. Основні тематичні завдання, які розв’язують на підставі ДЗЗ. Літальні авіаційні апарати. Космічні літальні апарати (КЛА). Основні параметри польоту космічного літального апарата. Класифікація знімальних систем. Телевізійні аерокосмічні знімальні системи. Знімальні системи на приладах з зарядовим зв’язком. Сканувальні знімальні системи. Радіохвильові знімальні системи. Перспективи розвитку аерокосмічних знімальних систем.
Рекомендована література: 
 1. Бурштинська Х.В. Аерофотографія: Підручник. — Львів: Вид. ЛАГТ, 1999, — 356 с.
 2. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи: Навч. посібник Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. — 273 с.
 3. Гонин Г.Б. Космическая фотосъемка для изучения природных ресурсов. — М.: Недра, 1980.
 4. Дорожинський О.Л. Тукай Р. Фотограмметрія. Підручник. видавництво — НУ «Львівська політехніка», 2008. — 330 с.
 5. Дистанционное зондирование: количественный подход. Пер.англ. — М.: Недра, 1983.
 6. Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи. Підручник. — К.: Вища школа, 2009. — 511 с.
 7. Лаврова Н.П., Стеценко А.Ф. Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемочное оборудование. — М.: Недра, 1981.
 8. Савиных В.П., Кучко А.С., Стеценко А.Ф. Аэрокосмическая фотосъемка. — М.: «Картгеоцентр» — «Геодезиздат» 1997. − 378 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська