Аеродроми та експлуатація аеродромів

Код модуля: 
АШ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год.: лекції — 28 год.; практичні заняття — 14 год.; 3 кредити ЕСTS.
Лектори: 
ст. викладач Стечишин С. М.
Результати навчання: 
Вивчення методів та норм проектування генерального плану аеродромів, вертодромів, аеропортів для повітряних суден короткого зльоту і посадки, гідроаеропортів, проектування рельєфу ґрунтових льотних смуг та штучних покрить, водовідвід, дренаж та осушення території льотного поля. Вивчення основ експлуатації аеродромів та основних елементів аеродрому і супутніх споруд. Технологічні особливості роботи підрозділів аеродромної експлуатаційної служби. Забезпечення експлуатаційного утримання і ремонту аеродромів в різні пори року. Безпека і регулярність польотів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Інженерна геодезія»,
 • «Інженерна геологія та основи механіки ґрунтів»,
 • «Інженерні вишукування»,
 • «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія»,
 • «Вишукування та проектування автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття про аеропорти цивільної авіації та повітряні траси аеропортів. Класифікація, види, основні елементи аеропортів та їх призначення. Технологія транспортної роботи в аеропортах. Інженерні споруди льотної зони. Принципи планування аеропортів. Розрахунки розмірів елементів льотного поля та смуг повітряних підходів. Технічні умови на проектування аеродромів. Особливі випадки проектування аеропортів. Вимоги до поверхонь аеродромів. Проектування вертикального планування ґрунтової поверхні аеродромів. Проектування вертикального планування штучних покрить аеродромів. Водний режим льотного поля та заходи по водовідводу і дренажу. Метеорологічні і гідрологічні обґрунтування гідравлічного розрахунку водовідвідних систем на аеродромах. Водостоки злітно-посадкових смуг, доріжок руління та місць стоянок. Проектування осушувальної сітки на льотному полі. Експлуатаційні вимоги до аеродромів. Зимове та літнє утримання аеродромів. Ремонт аеродромних покрить і штучних конструкцій.
Рекомендована література: 
 1. Глушков Г. И. и др. Изыскания и проектирование аэродромов / М.: Транспорт, 1981. — 616 с.
 2. Блохин В. И. и др. Аэропорты и воздушные трассы / М.: Транспорт, 1983.
 3. Горецкий Л. И. и др. Проектирование и строительство вертолетных станций / М.: Изд-во литературы по строительству, 1964. — 262 с.
 4. Блохин В. И. Вертикальная планировка аэродромов / М.: Транспорт, 1978. — 136 с.
 5. Блохін В. І., Ціпріановіч В. І., Белінський І. А. Проектування поверхні та конструкцій аеродромних покрить. Київ, вид. РИО КИИГА, 1975. — 141 с.
 6. Эксплуатация аэродромов (содержание и ремонт). Справочник. / Под ред. Горецкого Л. Н. — М.: Транспорт. 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80.
 • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська