Каталог дисциплін

Введіть частину назви дисципліни
Введіть частину коду
Введіть частину назви напряму
Введіть частину назви кафедри
Назва дисципліниsort descending Код дисципліни Семестр Напрям підготовки Кафедра
Економіка інноваційного підприємства (фахове спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності») МО_6 Восьмий «Менеджмент» 6.030601 Менеджменту організацій
Інформатика ОМП_6039_С01 Перший «Приладобудування» 6.051003 Обчислювальної математики і програмування
Охорона праці в галузі ОП Другий «Маркетинг» 8.03050701 Охорони праці
Технології сховищ даних ІСМ_8012_С01 Другий «Системи і методи прийняття рішень» 8.04030302 Інформаційних систем та мереж
Управління державним боргом ФІН_8009_С01 Другий «Фінанси і кредит» 8.03050801 Фінансів
Управління міжнародними програмами та проектами (фахове спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») ЗМД_6086_С01 Восьмий «Менеджмент» 6.030601 Зовнішньоекономічної та митної діяльності
Фахова практика ММП_8 Третій «Управління інноваційною діяльністю» 8.18010012 Менеджменту і міжнародного підприємництва
Cучасне застосування біотехнологічних методів (частина 3 — біотехнологія агро та ветпрепаратів) ТБСФБ Другий «Фармацевтична біотехнологія» 8.05140103 Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Cучасне програмне забезпечення СКІД_6019_С01 П'ятий «Документознавство та інформаційна діяльність» 6.020105 Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Cучасні аспекти лазерної фізики та фотоніки ФОТ Перший «Лазерна і оптоелектронна техніка» 8.05100402 Фотоніки
Internet технології та СУБД ТК Другий «Інформаційні мережі зв’язку» 8.05090301 Телекомунікацій
Internet-технології та ресурси СКІД_6061_С01 Четвертий «Документознавство та інформаційна діяльність» 6.020105 Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Visual Basic для додатків МІ_6006_С01 П'ятий «Міжнародна інформація» 6.030204 Міжнародної інформації
Авто-технічна експертиза КПП_8027_С01 Другий «Cудова експертиза» 8.18010003 Кримінального права і процесу
Авто-товарознавча експертиза КПП_8028_С01 Другий «Cудова експертиза» 8.18010003 Кримінального права і процесу
Автомати та автоматизовані лінії пакування (Курсовий проект) МАМ_8022_С02 Другий «Машини та технології пакування» 8.05050206 Механіки та автоматизації машинобудування
Автомати та автоматизовані лінії пакування (частина 1) МАМ_ 8013_С01 Перший «Машини та технології пакування» 8.05050206 Механіки та автоматизації машинобудування
Автомати та автоматизовані лінії пакування (частина 2) МАМ_8016_С02 Другий «Машини та технології пакування» 8.05050206 Механіки та автоматизації машинобудування
Автоматизація виробничих процесів МАМ_6044_С01 Восьмий «Прикладна механіка» 6.050501 Механіки та автоматизації машинобудування
Автоматизація виробничих процесів АТХП_6027_С01 Восьмий «Харчові технології та інженерія» 6.051701 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії АТХП_6028_С01 Восьмий «Будівництво» 6.060101 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка АТХП_6046_С01 Восьмий «Інженерне матеріалознавство» 6.050403 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація інженерно-геодезичних вишукувань ІГД_6013_С01 Шостий «Геодезія, картографія, землеустрій» 6.080101 Інженерної геодезії
Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування електронних засобів ЕЗІКТ Перший «Радіоелектронні апарати та засоби» 8.05090201 Електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
Автоматизація неперервних технологічних процесів АТХП_6047_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація неперервних технологічних процесів АТХП_6047_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація періодичних технологічних процесів АТХП_6050_С01 Восьмий «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 6.050202 Автоматизації теплових та хімічних процесів
Автоматизація поліграфічних процесів АСУ_6025_С01 Восьмий «Видавничо-поліграфічна справа» 6.051501 Автоматизованих систем управління
Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки. ЕП_6016_С01 Шостий «Електронні пристрої та системи» 6.050802 Електронних приладів
Автоматизація проектування мікроелектронних систем САП_6004_С01 Сьомий «Комп’ютерні науки» 6.050101 Систем автоматизованого проектування

Сторінки