Каталог спеціальностей

Введіть частину назви спеціальності
Введіть частину шифру спеціальності
Введіть частину назви інституту
Спеціальність Шифр Рівень кваліфікації Форма навчання Інститут Кафедри
Електричні машини та апарати 8.05070201 Магістр Денна Енергетики та систем керування Кафедра електричних машин і апаратів
Електричні системи і мережі 8.05070102 Магістр Денна Енергетики та систем керування Кафедра електричних систем та мереж
Електромеханічні системи автоматизації та електропривід 8.05070204 Магістр Денна Енергетики та систем керування Кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем
Електронні прилади та пристрої 8.05080201 Магістр Денна Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Кафедра електронних приладів
Електротехнічні системи електроспоживання(за видами) 8.05070103 Магістр Денна Енергетики та систем керування Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства
Енергетичний менеджмент 8.05070108 Магістр Денна Енергетики та систем керування Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства
Землеустрій та кадастр 8.08010103 Магістр Денна, заочна Геодезії Кафедра кадастру територій
Інженерія логістичних систем 8.05050105 Магістр денна Інженерної механіки та транспорту Кафедра механіки та автоматизації машинобудування
Інженерія програмного забезпечення 8.05010302 Магістр Денна, заочна Комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра програмного забезпечення
Інформаційні мережі зв’язку 8.05090301 Магістр Денна, заочна Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Кафедра телекомунікацій
Картографія 8.08010102 Магістр Денна Геодезії Кафедра картографії та геопросторового моделювання
Колісні та гусеничні транспортні засоби 8.05050305 Магістр денна Інженерної механіки та транспорту Кафедра автомобілебудування
Консолідована інформація 8.18010015 Магістр Денна Гуманітарних та соціальних наук Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Лазерна і оптоелектронна техніка 8.05100402 Магістр Денна Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Кафедра фотоніки
Логістика 8.03060107 Магістр Денна, заочна Економіки і менеджменту Кафедра маркетингу і логістики

Сторінки