Історія кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (ЗВДВ)


Кафедра зварювального виробництва, як окремий структурний підрозділ Львівського політехнічного інституту, була створена у 1945р. і увійшла до складу механічного факультету, який виник в цей же час в результаті поділу машинобудівного факультету на енергомашинобудівний та механічний. Ініціатором створення кафедри та першим її завідувачем був відомий вчений професор Погодін-Алєксєєв Г.І., який до цього вже протягом року працював у ЛПІ професором кафедри «Металознавство і зварювальне виробництво».

Перший набір студентів — 25 осіб на спеціальність «Технологія і обладнання зварювального виробництва» на денну форму навчання відбувся у 1945/46 н. р., а перший випуск 15 інженерів — в 1949 р. До 1957 року набір студентів в кількості 25 здійснювався один раз на два роки, а з 1958 р. —щорічно в кількості 50 осіб. З 1964 року на кафедрі, окрім стаціонарної, здійснюється підготовка інженерних кадрів за заочною, а з 1968 — і вечірньою формами навчання, що тривало до 1980 року.

Після Погодіна-Алєксєєва кафедрою завідували: Рябоконь М.Г.(1948-1969 р.), Пацкевич І.Р.(1970-1974 р), Гальчинський Л.В.(1974-1981р.), Палаш В.М. (1981-1987р.), Большаков М.В.(1987-1997), Осадчук В.А. (1998-2011р.).

Досить плідний період в історії кафедри починається з 1970 року, коли створюються нові навчальні та науково-дослідна лабораторії, активізується наукова робота, різко зростає об’єм науково-дослідних робіт, що дало можливість оснастити лабораторії сучасним на той час технологічним та дослідницьким устаткуванням.

З 1962 року кафедра входить до складу механіко-машинобудівного ф-ту, який в 1996 р. був перейменований у факультет машинобудування та автомобільного транспорту, а з 2001 року — до складу Інституту інженерної механіки та транспорту.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів зі зварювання, а також інженерів і магістрів за двома спеціальностями — «Технологія та устаткування зварювання» зі спеціалізацією «Технічна діагностика металевих конструкцій» та «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій.

За час існування на кафедрі, яка з 2000 р. одержала назву «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій», підготовлено більше 2500 висококваліфікованих спеціалістів зі зварювання. Вони працюють у різних галузях промисловості, транспорту, будівництва, в науково-дослідних установах. Близько 70 випускників кафедри захистили кандидатські та докторські дисертацій.

У складі кафедри є 11 навчальних лабораторій: зварних конструкцій та напружень і деформацій, автоматичного зварювання плавленням, зварювання тисненням, ручного дугового зварювання, наплавлення, газополуменевого оброблення металів, контролю якості, теорії зварювальних процесів, зварювальних джерел живлення, САПР, автоматизації зварювальних процесів.

Кафедра вже протягом тривалого часу плідно співпрацює як у галузі наукових досліджень, так і підготовки спеціалістів з провідними науковими академічними установами НАНУ: ІЕЗ ім. Є.О.Патона, ФМІ ім. Г.В. Карпенка, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. Зараз наші студенти, мають можливість виконувати лабораторні практикуми з таких предметів як діагностика металевих конструкцій, ресурс зварних конструкцій, механіка руйнування на сучасному дослідницькому устаткуванні ФМІ.

Кафедра є колективним членом Товариства зварників України, Німецького Товариства зварювальників, підтримує зв’язки з кафедрою зварювання та променевих технологій Магдебургського університету, ФРН, Будапештським університетом технологій та економіки.

На кафедрі 2006 р. створений регіональний навчально-науковий центр ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування»; а в 2007 р. — навчально-науковий центр — із Сімферопольським моторним заводом, на сучасній лабораторній базі яких, окрім навчання студентів, проводяться семінари провідних спеціалістів зі зварювання Західного регіону України.