Історія кафедри загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС)


Кафедра Загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) створена у 2003 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

Першим завідувачем кафедри був професор, доктор технічних наук Базилевич Р.П. А з 5.05.2008р. кафедру очолив професор, доктор технічних наук Заяць В.М.

У 2004 році кафедра почала підготовку бакалаврів — інженерів-програмістів за базовим напрямом «Комп’ютерні науки» та технологів з моделювання та розроблення інформаційних управляючих систем за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» на базі середньої освіти. А в 2006 році за даною спеціальністю здійснено набір студентів на базі молодшого спеціаліста. 2008 рік — перший випуск бакалаврів і водночас розпочато підготовку спеціалістів (25 чоловік). 2009 рік — колектив кафедри поповнюється новими співробітниками та аспірантами за рахунок власних випускників.

На сьогоднішній день на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, за напрямком «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Управління інформаційною безпекою» які пізніше можуть продовжити навчання на спеціалістів та магістрів. Викладачами та працівниками кафедри ведеться підготовка нових дисциплін з комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій, що потребує від колективу кафедри вивчення новітніх технологій та методів підготовки фахівців, розроблення нової лекційної та створення технічно обладнаної лабораторно-практичної бази, обміну досвідом з передовими університетами та науковими установами. Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на здобуття студентами фундаментальної підготовки з інформатики, математичного моделювання, обчислювальної техніки і програмування, сучасних комп’ютерно-інформаційних систем і технологій, проектування CAD/CAM систем, методів моделювання та оптимізації технологічних процесів, розпізнавання і обробки образів, теорії прийняття рішень, проектування систем управління інтелектуальної обробки даних з використанням універсальних інструментальних засобів.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 доктори наук, професори та 7 кандидатів наук, доцентів.

На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми «Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності». Доброю традицією кафедри є активне залучення студентів до наукової роботи. Щороку на кафедрі проходить студентська науково-технічна конференція, за матеріалами якої видається збірник праць «Математичне моделювання складних систем».