Історія кафедри технології органічних продуктів (ТОП)


Кафедру створено у вересні 1965 року як кафедру «Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу» (ТОНС). Першим завідувачем кафедри ТОНС був професор Толопко Д.К. (1965-1974). У 1974р. кафедру ТОНС об’єднано з кафедрою «Хiмiчної технологiї нафти i газу» (ХТНГ). Об’єднаною кафедрою, яка дістала назву: кафедра «Технології нафти та нафтохімічного синтезу» (ТННС), завiдував професор Гриненко Б.С. (1974р. — 1980р.), а, відтак, академік АН УРСР Кучер Р.В (1980р. — 1982р.). У 1983 кафедру ТННС розділено, з утворенням кафедр «Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу» і «Хімічної технології нафти i газу». З 1983 до 2000 року кафедрою ТОНС завідував професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Мокрий Є.М.

У грудні 1996 року кафедру ТОНС наказом ректора Львівської політехніки перейменовано на кафедру «Технології органічних продуктів». З 2001 року кафедрою ТОП завідує професор, доктор хімічних наук, Піх Зорян Григорович.

Підготовка фахiвцiв зi спецiальностi «Хiмiчна технологiя органічних речовин» розпочалася з вересня 1958р. (спеціальність мала тоді назву «Технологія основного органічного синтезу та синтетичного каучуку»). У 1962р. на новоствореному факультеті технології органічних речовин відбувся перший випуск iнженерiв-технологiв даної спеціальності у кiлькостi 20 осiб. У 1965р. назва спецiальностi змінюється на «Технологiя основного органічного та нафтохімічного синтезу», а у 1991р. на «Хімічна технологія органічних речовин» з планом набору 25 осіб.

Підготовка фахiвцiв зi спецiальностi «Хімічна технологія органічних речовин», яка входить у базовий напрям підготовки «Хімічна технологія та інженерія», є надзвичайно актуальною для задоволення потреб хімічних підприємств Західного регіону України. З 1962 по 1999 рр. дипломи фахівців з даної спеціальності отримало 1407 осіб (у т.ч. 19 магістрів), які працюють на виробництві, науково-дослiдних та проектних установах у 60 містах України та країн СНД. Найбільше з них скеровано на підприємства та науково-дослiднi установи Львівщини: завод «Реактив», ВАТ «Галичфарм», ВАТ «Львівський лакофарбовий завод», ВАТ «Галлак», ВАТ «Бориславський НДІ «Синтез», Львiвська полiтехнiка, а також ВАТ «Оріана» (м.Калуш) — де сьогодні працює біля 270 випускників, ВАТ «Рівнеазот» (м.Рівне) — біля 70 випускників, ВАТ «Азот» (м.Черкаси), фірма «Барва» (м.Івано-Франківськ) та ін. З 1967 до 1997 рр. кафедра проводила пiдготовку спецiалiстiв для зарубiжних країн. Дипломи iнженерiв-технологiв отримали 217 іноземних громадян з 45 країн світу.

Випускники даної спеціальності досягли значних успiхiв як у науці, так і на виробництвi. Серед них: мер міста Івано-Франківськ Шкутяк З.В.; колишній мер міста Калуш Сошко Р.В.; завідувачі кафедр Львiвської полiтехнiки професори Ятчишин Й.Й., Левуш С.С., Никипанчук М.В., Братичак М.М.; професори Львівської політехніки Піх З.Г., Кожарський В.А., доктори наук Старчевський В.Л., Кісельов Є.М.; завідувач кафедри Української академії друкарства професор Шибанов В.В.; доктори хімічних наук Кучмiй С.Я., Зажигалов В.О., Мінько С.С. (Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України); канд.техн.наук Гіда В.М. — заступник директора з наукової роботи ВАТ «Бориславський НДІ «Синтез»; канд.техн.наук Білоус О.І. — директор з торгівлі ВАТ «Оріана»; Ковальчук М.Г. — директор поліолефінового заводу ВАТ «Оріана»; Волос М.М. — директор заводу «Технопласт» ВАТ «Оріана».

Підготовка фахівців зі спеціальності «Технологія бродильних виробництв» проводилась у Львівському політехнічному інституті з 1944 по 1959 рр. За цей період дипломи інженерів-технологів отримали 320 осіб, які успішно працюють у харчовій промисловості (спиртовій, пивоварній, безалкогольній, дрiжджовiй та виноробній галузях), вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах.

У 1992 році у Львівській політехніці було поновлено підготовку фахівців з спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства» з набором на денну форму навчання, спочатку — 25 осіб, а з 1994р. — 30 осіб та 15 осіб на заочну форму навчання.

Після відновлення підготовки дипломи фахівців з даної спеціальності отримало 112 осіб (у т.ч. 4 магістри).
Підготовка фахівців зі спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства», яка входить у напрям «Харчова технологія та інженерія», також є надзвичайно актуальною для задоволення потреб у фахівцях харчових підприємств Західного регіону України і, перш за все, спиртових, пивоварних, безалкогольних, дріжджових та виноробних заводів. У Західному регіоні функціонує два спиртових об’єднання, у складі яких є 22 спиртових і лікеро-горілчаних заводи, 14 пивоварних та 10 виноробних заводів. Підготовка спеціалістів названої спеціальності забезпечує потреби підприємств харчового напрямку 8 областей Західного регіону України.

Схвальні відгуки про роботу випускників кафедри є свідченням високої якості підготовки фахівців на кафедрі. Завдяки науково-педагогічним традиціям та створеній науковій школі протягом усієї своєї історії кафедра не має жодної рекламації щодо рівня підготовки спеціалістів.