Історія кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД)


Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД) Національного університету «Львівська політехніка» була заснована 22 серпня 2011 року. Проте колектив кафедри вже встиг виявити себе як команда професіоналів: педагогів, науковців та практиків, які здатні ефективно вирішувати широкий спектр завдань у галузі інформаційної діяльності, використовуючи передові технології.

За перший рік існування кафедри її викладацьким складом було видано дві монографії. Авторкою першої з них — «Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функційні особливості» — є доцент Марія Комова, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. Монографія «Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства» є підсумком кількарічної роботи наукової школи Андрія Пелещишина і була видана за його загальною редакцією. До складу її авторського колективу, окрім завідувача, увійшли такі працівники кафедри СКІД: Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець.

Важливою подією у житті кафедри стало проведення 25-28 квітня 2012 року Першої міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство», у якій взяли участь 180 учених з усієї України та закордону. У збірнику конференції були опубліковані матеріали 133-х доповідей.