Історія кафедри радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС)


Кафедру створено у 1952 році, першим завідувачем якої був д-р техн. наук, професор, а згодом член-кореспондент Академії наук СРСР Костянтин Борисович Карандєєв.

З 1954 року кафедру очолював канд. техн. наук, доцент Георгій Андрійович Шевцов.

У 1957 році було завершено створення нових навчальних лабораторій кафедри, а саме лабораторій: імпульсної техніки, підсилювальних і приймальних пристроїв, електроживлення, радіопередавальних пристроїв.

У цей час назва кафедри вже не збігалася з напрямом навчального процесу, який вона забезпечувала, тож назву кафедри змінюють, перейменовують на кафедру «Радіоприймальні та радіопередавальні пристрої».

1959 рік був роком організації при кафедрі науково-дослідного підрозділу, який став називатися науково-дослідним сектором № 2 (НДС-2) і який функціонує сьогодні як лабораторія НДЛ-2. Згодом при кафедрі починає функціонувати науково-дослідний сектор НДС-16, нині лабораторія НДЛ-16.

Обсяг навчального процесу за спеціальністю «Радіотехніка» розширюється, з’являються нові дисципліни, нові викладачі, і у 1960 році кафедра отримує нову назву — кафедра «Радіотехнічні пристрої» (РТП).

У 1974 році завідувачем кафедри обирається канд. техн. наук, доцент Костянтин Семенович Гліненко.

Гостра потреба західного регіону України у фахівцях в галузі зв’язку зумовила необхідність підготовки спеціалістів за спеціальністю «Автоматичний електрозв’язок». Організація підготовки таких спеціалістів у 1975 році була доручена кафедрі «Радіотехнічні пристрої» (РТП), а згодом, у 1978 році, з кафедри РТП виділяється нова кафедра під назвою «Автоматичний електрозв’язок».

Завідувачем кафедри «Автоматичний електрозв’язок» стає канд. техн. наук, доцент Юзевич Ю.В., на нову кафедру переходить ряд працівників кафедри «Радіотехнічні пристрої».

У 1980 році на посаду завідувача кафедри «Радіотехнічні пристрої» (РТП) обирається д-р техн. наук, професор Анатолій Федорович Чаплін.

З метою наближення навчального процесу до потреб виробництва, прискорення адаптації випускників до виробничих умов у 1982 році спільним наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та Міністерства промисловості засобів зв’язку СРСР на базі Виробничого об’єднання «Електрон» у Львові було створено філіал кафедри «Радіотехнічні пристрої».

У 1985 році з метою розширення тематики та підвищення ефективності наукових досліджень при кафедрі створюються нові науково-дослідні лабораторії: НДЛ-72 та галузева лабораторія ГНДЛ-73, які згодом разом з НДЛ-2, НДЛ-16 та створеної на основі студентського проектно-конструкторського бюро лабораторії НДЛ-71 утворюють Науково-дослідний відділ радіотехнічних систем.

У 1991 року на посаду завідувача кафедри було обрано д-ра техн. наук, професора Грицьківа Зенона Дмитровича.

1992 рік став роком початку підготовки фахівців за двома новими спеціальностями, а саме: за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» (з однойменною спеціалізацією, а також з утвореною пізніше спеціалізацією «Кабельне телебачення та інформаційні системи») та за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» (у 2001 році вводиться спеціалізація «Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації»).

1996 рік — кафедра розпочинає викладання дисциплін радіоелектронного профілю для курсантів спеціальності «Технічні засоби інформації та культурно-просвітницька діяльність у Збройних силах України» у Військовому інституті університету.

З урахуванням введення нових спеціальностей та спеціалізацій, подальшого розширення кількості дисциплін, які викладає кафедра, змісту наукових досліджень, у 2001 році кафедра отримує назву «Радіоелектронні пристрої та системи» і в тому ж році стає кафедрою нового структурного підрозділу університету «Львівська політехніка» — Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, утвореного на основі колишніх радіотехнічного та електрофізичного факультетів.

З 2007 року і на даний момент кафедру очолює Заслужений працівник освіти України, д-р техн. наук, професор Прудиус Іван Никифорович. Пріоритетом діяльності кафедри поставлено інтенсифікацію наукових досліджень як основу підготовки висококваліфікованих фахівців для інформаційного суспільства.