Історія кафедри психології, педагогіки і соціального управління (ППСУ)

Кафедру було створено 1969 р. За час свого існування кафедра практично завжди була випусковою — проводила підготовку фахівців зі спецiальностей «iнженеp-педагог-електpик» (1971–1976 рр.), «iнженеp-педагог-будiвельник» (1978–1996 рр.). У 1996–1998 рр. кафедра проводила фахову підготовку військових юристів Військового відділення Львівської політехніки. У 1999 р. кафедра ліцензувала спеціальність «Соціальний працівник» згідно з Проектом «Реформування суспільної служби», який фінансувало Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA). У 2001 р. спеціальність «Соціальна робота» було передано новоствореній кафедрі «Соціологія і соціальна робота». У 2002 р. кафедра ліцензувала нову спеціальність «Управління навчальним закладом», за якою сьогодні готують магістрів для потреб системи освіти України. Крім того, з 2010 р кафедра розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Журналістика», а з 2011 р. — за спеціальністю «Практична психологія», яка ліцензована кафедрою у 2011 р.

У 2011 р. кафедра психології, педагогіки та соціального управління (ППСУ) увійшла до складу Інституту права та психології.

Нині кафедра працює за чотирма напрямами: фахова підготовка магістрів та бакалаврів (дві випускові спеціальності — «Практична психологія» та «Управління навчальним закладом»), загальна психолого-педагогічна підготовка студентів університету, психолого-педагогічне навчання аспірантів, підвищення педагогічної кваліфікації викладачів Національного університету «Львівська політехніка».

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 25.00.02 — механізми державного управління, де навчаються аспіранти денної та заочної форми навчання.

Викладачі кафедри — висококваліфіковані спеціалісти своєї галузі, прикладний аспект діяльності яких стосується практичного застосування психологічних знань, проведення психологічного консультування, надання психологічної та психотерапевтичної допомоги, а також здійснення активної громадської роботи і постійне підвищення професійної кваліфікації.

Викладачі кафедри проходили навчання в Інституті Катативно-імагінативної психотерапії, у австрійському інституті EMDR з психотравматології; володіють такими методами психотерапії як кататимно-імагінативний метод «символдрама» і клієнт-центрована терапія Роджерса, піскова терапія, групова терапія і психодрама, танцювальна і рухова психотерапія, нейрофізіологія, спеціальна (корекційна) психологія та ін.

Громадська діяльність членів кафедри виражається через активну участь в Українській спілці психотерапевтів, у проектах Української асоціації танцювально-рухової терапії, супервізійній психотерапевтичній групі при Львівському психоневрологічному диспансері, Львівському осередку Української асоціації корекційних педагогів, Українській Асоціації організаційних психологів та психологів праці тощо.

Кафедрою була оновлена концепція підготовки студентів і викладачів «Львівської політехніки». Основні її напрямки були скеровані на: підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки студентів «Львівської політехніки»; вдосконалення методів і форм підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки викладачів «Львівської політехніки» через Семінар педагогічних знань (СПЗ); надання зацікавленим студентам старших курсів «Львівської політехніки» можливостей отримати фах викладача (за базовими дисциплінам своїх спеціальностей) «паралельно» із навчанням в вузі; розробку нових технологій навчання та контролю знань з використанням сучасної комп’ютерної техніки та Інтернету; розширення інформаційних можливостей кафедри (отримання інформації з «зовнішнього світу» і, у свою чергу, інформування інших про досягнення психолого-педагогічної думки у «Львівській політехніці»); розширення можливостей видавничої діяльності кафедри тощо.

У рамках кафедральної тематики та тематики Дослідницького Центру Міністерства освіти та науки України при Національному університеті «Львівська політехніка» проводяться науково-дослідні роботи та дослідження за різними напрямками. Зокрема, колектив кафедри розробляє професіограми і кваліфікаційні характеристики (студентів, викладачів, працівників виробництва, державних службовців), веде профорієнтаційні дослідження в освіті та промисловості, розробляє діагностично-консультаційні та експертні системи (в тому числі — їх експрес-діагностичні різновиди); досліджує, моделює та створює соціотехнічні системи та їх компоненти, працює над проблемами підвищення цінності «людського капіталу». Крім того, кафедрою проводяться науково-дослідницько-практичні роботи по створенню систем атестації державних службовців, виконуються роботи з вдосконалення сучасних технологій навчання, впровадження систем комп’ютерної атестації у виробництві, при підготовці менеджерів тощо.