Історія кафедри прикладної математики (ПМ)


У 1844 році у галицькій провінції Австро-Угорської імперії сталася подія, історичне значення якої важко переоцінити: у Львові відкрилася технічна академія. Такі технічні вищі школи на той час щойно почали з’являтися в Європі, а це свідчило про те, що Галичина — невід’ємна частина Європи. Відкриття Технічної академії у Львові мало величезне політичне значення: українська молодь отримала можливість здобути вищу освіту, що значно вплинуло на зростання національної свідомості.

Минали роки, змінювалися влади і назви навчального закладу. Технічна академія стала інститутом, потім університетом і нарешті 11 вересня 2000 року Указом Президента України Державному університету «Львівська політехніка» надано статус національного.

Кафедру прикладної математики створено рішенням Вченої ради Львівського політехнічного інституту у вересні 1971 року.
Передумовою утворення кафедри стало організаційно — структурне оформлення нової наукової школи з проблематики математичного моделювання науково — технологічних та соціальних процесів і їх чисельного дослідження.

Новостворена кафедра продовжила підготовку інженерів — математиків за спеціальністю 0647 «Прикладна математика», яка розпочалася ще в 1969 році на базі кафедри вищої математики. Випуск спеціалістів почався з 1974 року.

В різні роки кафедрою прикладної математики завідували: професор Слоньовський Р.В., професор Базилевич Р.П., доцент Худий М.І. З 2001 року завідувачем кафедри є заслужений працівник освіти України, доктор фізико — математичних наук, професор Костробій Петро Петрович. На кафедрі, в співпраці з Інститутами НАН України Західного наукового центру, створено філії кафедри у Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача та Інституті фізики конденсованих систем.
Сьогодні на кафедрі та її філіях працюють 13 докторів наук — професорів та 19 кандидатів наук — доцентів.
Серед них провідні науковці України, що визнані в світі — члени — кореспонденти НАН України Р.М.Кушнір, Б.Й.Пташник, доктори фізико — математичних наук Р.А.Бунь, М.В.Кутнів, П.І.Каленюк, М.В.Токарчук

Освітньо — професійні програми підготовки фахівців в області прикладної математики та інформатики забезпечують вміння формалізувати задачу та розробити її математичну модель, вибрати або розробити числовий метод розв’язання, оцінити його ефективність(збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Вони володіють проблематикою системного програмування, розробляють окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжують обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням в комп’ютерних мережах. Випускники магістратури можуть продовжити навчання за PhD — програмами в аспірантурі при кафедрі за такими спеціальностями:
  1. Математичне моделювання та обчислювальні методи — 01.05.02 .
  2. Обчислювальна математика — 01.01.07.
  3. Диференціальні рівняння — 01.01.02.
  4. Теоретична фізика — 01.04.02.