Історія кафедри екології та збалансованого природокористування (ЕЗП)


Кафедра заснована у 2002 році, як кафедра «Екології та охорони навколишнього середовища» у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

З 2012 р. кафедра перейменована у кафедру «Прикладної екології та збалансованого природокористування» у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім.В.Чорновола.

З початку її заснування до цього часу кафедру очолює д.т.н., проф.Мирослав Мальований. На кафедрі працюють 3 доктори наук, професори і 17 кандидатів наук. На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, спеціалізовані наукові та навчальні лабораторії, науково-дослідна лабораторія НДЛ-113, акредитована на проведення досліджень стану вод, ґрунтів, хімічних продуктів та промислових відходів.

Підготовка бакалаврів проводиться за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Підготовка магістрів і спеціалістів ведеться за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».