Історія кафедри політології та міжнародних відносин (ПМВ)


Девіз кафедри „Semper tiro” (завжди учень).

Кафедра політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка» створена 13.09.2013 р. внаслідок перейменування каф. політології НУ «ЛП». Остання виникла 2001 р. — внаслідок поділу створеної в 1990 р. каф. політології та соціології .

Входить до складу Ін-ту гуманітарних та соціальних наук ун-ту.

Засновником і першим завідуючим каф. політології та соціології був д. істор. н. проф. Шахов О. О. Після розділення кафедри новостворену каф. політології очолив д. істор. н. проф. Гетьманчук М. П. З 2007 р. каф. політології (з 2013 р. — каф. політології та міжнародних відносин) безперервно очолює д. політ. н. проф. Турчин Я. Б.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін для студентів бакалаврату базової спеціальності «Міжнародні відносини», нормативного курсу «Політологія» та курсів для студентів за вибором для усіх інститутів університету («Соціальна політика», «Основи теорії міжнародних відносин», «Історія політичних, правових і економічних вчень»). З 1991 р. колектив каф. підготував та видав понад 30 підручн. (три підручники з Політології були визнані найкращими в Україні),навч. посібн. (Політологія, Теорія парламентаризму, Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини», Основи теорії міжнародних відносин) та словників (Теорія міжнародних відносин, Соціальна політика, Конфліктологія), близько 100 навч.-метод. розробок.

Починаючи з 2012 р. за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спец. «Міжнародні відносини» відкритої на базі каф. навчаються понад 180-т ос., а в аспірантурі — 4 ос.

Каф. активно працює з молоддю: як студенти спеціальності «Міжнародні відносини» так і студенти інших спеціальностей постійно беруть участь у роботі політологічного гуртка, студентського кіноклубу, політологічній секції щорічної наук.-техн. конф. «Львівської політехніки», перемагають і стають призерами Всеукр. конкурсів студ. наук. робіт та олімпіад з політології.