Історія кафедри охорони праці (ОП)


Кафедра «Техніки безпеки і протипожежної безпеки» була заснована у Львівському політехнічному інституті в 1951 році. На теперішній час кафедра має назву «Охорона праці», яка налічує 28 викладачів та 4 учбово-допоміжних працівників, серед яких 3 професори, доктори технічних наук, 11 доцентів, 14 кандидатів наук.

Кафедрою опубліковано 5 монографій, близько 35 навчальних посібників у галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності та промислової екології, виконано ряд госпдоговірних робіт НДЛ-33. Перший завідувач кафедри — Васільєв П. С. в період 1951–1960 рр.

З 1961 р. до 1963 р. кафедру очолював Вознесенський М.О.

З 1964 р. до 1975 р. кафедрою керує доцент Гогіташвілі Георгій Григорович, під його керівництвом відкриваються три навчальні лабораторії — гігієни праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, а також наукова лабораторія НДЛ-33.
З 1976 р. до 1985 р. кафедрою завідував доцент Мардахаєв О.А.

В період з 1986 р. до 2002 р. кафедру очолював професор Левуш С. С., проводились наукові роботи із дослідження умов праці на промислових підприємствах та розроблялись шляхи їх покращення; продовжувались дослідження з питань управління охороною праці; розробки шляхів підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки промислових підприємств хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості.

З 2003 р. кафедру очолює Кіт Юрій Володимирович — доцент, кандидат технічних наук. Сфера наукових інтересів та досліджень Кота Ю. В.: одержання карбонових кислот та їх ангідридів, безпеки виробничих процесів та технологій, екологічна та пожежна безпека підприємств хімічної галузі, енергетики та будівництв. Проводить науково-методичну роботу з розробки сучасних методів з підготовки та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств та організацій в галузі охорони праці Західного регіону, видання методичної та навчальної літератури в галузі охорони праці. Автор 80 наукових публікацій, 5 навчальних посібників з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 6 авторських свідоцтв та 3-х патентів України.