Історія кафедри мостів та будівельної механіки (МБМ)

Після створення в Національному Університеті «Львівська політехніка» Інституту будівництва та інженерії довкілля одна із найстаріших кафедр — кафедра «Будівельна механіка», яка була заснована в 1889 році, була реорганізована в кафедру «Мости та будівельна механіка».
З кафедрою будівельної механіки тісно пов’язана діяльність таких вчених, як Я. Богуцького, П. Васильковського, Ю. Лозового, М. Бровченка, Т. Мартиновича, Р. Тація, Є. Хіло, Б. Поповича, С. Шаповалова.
Нову кафедру в 2004 році очолив доктор технічних наук, професор Кваша Віктор Григорович. Кафедра «Мости та будівельна механіка» стала випускаючою із спеціальності «Мости та транспортні тунелі».
Професорсько-викладацький склад кафедри «Мости та будівельна механіка», який нараховує 9 викладачів, висококваліфікований, включає 2 доктори наук та 6 кандидатів наук.
Студенти-випускники кафедри мають стабільне працевлаштування в будівельних організаціях України.