Історія кафедри містобудування (МБД)

Кафедра «Містобудування» була заснована у 1913 р. Тоді ж і почалось викладання теорії та практики містобудування у Львівській політехніці (тоді Політехнічній школі).
До 1924 р. кафедра входила до складу транспортного (тоді комунікаційного) факультету, а протягом 1925–1939 р.р. перебувала у складі будівельного та архітектурного факультетів.
Протягом 1945–1970 р.р. дисципліни містобудування викладали на кафедрі архітектурного проектування, яка входила до інженерно-будівельного факультету.
У 1971 р. кафедру «Містобудування» відроджено у складі відновленого тоді ж архітектурного факультету.
З моменту заснування кафедру очолювали:
1971–1983 р.р. — к.арх., доцент Рудницький А.М.;
1983–1993 р.р. — к.арх., доцент Посацький Б.С.;
1993–2001 р.р — к.арх., доцент Криворучко Ю.І.,
з 2011 року — к.арх., професор Петришин Г.П.