Історія кафедри менеджменту організації (МО)

Кафедру менеджменту засновано 1945 року як профілюючу кафедру економіки промисловості та організації виробництва при механічному факультеті Львівського політехнічного інституту.

У різні роки кафедру очолювали: к.е.н., доц. З.А.Рубін (1945-1949рр.), к.е.н., доц. С.М.Ямпольський (1950-1956рр.), доц. З.А.Рубін (1956-1957рр.), к.е.н., доц. І.Я.Рябченко (1957р.), ст. викл. М.М.Адарюков (1957-1958рр.), д.е.н., проф. М.Л.Шраг (1958-1964рр.).

У 1964р. кафедру об’єднали з кафедрою економіки та організації хімічної промисловості і енергетики в кафедру економіки та організації галузевої промисловості (завідувач — д.е.н., професор В.Й.Бородкін). У 1967р. її розділили на профілюючі кафедри: при цьому утворилась кафедра економіки та організації машинобудування й приладобудування, яку очолювали: д.е.н., проф. О.П.Сидоров (1967-1978рр.), к.е.н., доц. Й.А.Корнелюк (1978-1980рр.), к.е.н., доц. О.К.Янушевич (І980-1985рр.), д.е.н., проф. Й.М.Петрович(1985-2005рр.), к.е.н., доц. Г.М. Захарчин (2005-2008рр.).

У 1996 році кафедра отримала назву «кафедра економіки підприємства та менеджменту». Сучасна назва кафедри — кафедра менеджменту організацій.

Сьогодні кафедру очолює д.е.н., професор Чухрай Наталія Іванівна, академік Української академії наук, автор понад 300 наукових праць з проблем інноваційного та стратегічного менеджменту, у тому числі 12 монографій, 10 підручників та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Під керівництвом Н.І. Чухрай захищено 10 кандидатських дисертацій.

Кафедра готує сучасних фахівців з менеджменту, а також обслуговує технічні інститути, Інститут дистанційного навчання та Інститут післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».