Історія кафедри кримінального права і процесу (КПП)

Кафедра кримінального права і процесу Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно наказу № 22-10 «Про створення Інституту права та психології», від 14.02.2011 р. розпочала свою роботу, як Кафедра спеціальних юридичних дисциплін, а за наказом № 108-10 від 13.07.2011 р. була перейменована на Кафедру кримінального права і процесу.

Очолює кафедру д.ю.н., доцент Гумін Олексій Михайлович.

На кафедрі працює 17 науково-педагогічних працівників: 6 штатних, 10 сумісників, 1 погодинник. З них: 2 доктори юридичних наук, 1 доктор біологічних наук, професор, 6 кандидатів наук, 2 доценти та 9 асистентів, які забезпечують викладання дисциплін з: кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого права, адвокатури, криміналістики, конституційного права. Частина викладацького складу має значний досвід роботи в структурі державної влади та правоохоронних органах.

На кафедрі відкрито спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза». Кафедра забезпечує навчальний процес з цієї спеціальності.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ
 • Кримінальне право;
 • Кримінологія;
 • Кримінально-виконавче право;
 • Криміналістика;
 • Судова медицина;
 • Кримінальний процес;
 • Організація судових і правоохоронних органів;
 • Конституційне право України;
 • Конституційна юрисдикція в Україні;
 • Адвокатура;
 • Експертний висновок;
 • Призначення судових експертиз;
 • Інтелектуальна власність;
 • Судова експертологія;
 • Судова товарознавча експертиза;
 • Трасологічна експертиза;
 • Авто-технічна експертиза;
 • Будівельно-технічна експертиза;
 • Відеофонографічна експертиза;
 • Економічна експертиза;
 • Експертиза дорожнього покриття;
 • Експертна оцінка нерухомості;
 • Судово-почеркознавча експертиза;
 • Судова експертиза у сфері інформаційних технологій;
 • Технічне дослідження документів;
 • Транспортно-трасологічна експертиза
 • Європейська організація судово-експертних установ (ENFSI);
 • Загальна методика експертного дослідження;
 • Призначення судових експертиз;
 • Система управління якістю судової експертизи (ISO/IEC);
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності;
 • Авторознавство;
 • Авто-товарознавча експертиза;
 • Аналіз судово-експертної практики;
 • Матеріалознавча експертиза;
 • Практикум з проведення судової експертизи;
 • Практикум зі складання нормативно-правових документів із судово-експертної діяльності;
 • Ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Головні цінності та принципи, що підтримує колектив кафедри:

— творче відношення до викладання з використанням таких методів, як ділова гра;

— надання студентам знань щодо стратегії та тактики участі у кримінальному процесі в якості судді, прокурора, адвоката та практичних основ складання кримінально-процесуальних документів;

— наукова співпраця зі студентами для вирішення актуальних питань боротьби зі злочинністю та реформування правової системи;

— співпраця з провідними викладачами вищих навчальних закладів Києва, України, що здійснюють підготовку фахівців у галузі боротьби зі злочинністю;

— заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності, безперервність фахової підготовки від отримання кваліфікації бакалавр до відповідного наукового ступеня та вченого звання.