Історія кафедри кадастру територій (КДТ)


Кафедру кадастру територій створено наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора Рудавського Ю.К. від 30 жовтня 2002 року № 149-10. Вона утворилась шляхом відокремлення від кафедри інженерної геодезії і кадастру, яку на той час очолював професор Перович Л.М., який став очільником новоствореної кафедри. Кафедра приступила до випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» (тепер «Землеустрій та кадастр»).

В організації та ставленні кафедри активну участь приймали відомі вчені: д.т.н., проф. Костецька Я.М.; д.т.н., проф. Джуман Б.М., д.с.-г.н., проф. Волощук М.Д.; найкращі науковці-методисти України: к.т.н., доц. Тартачинський Р.М. (2010р.); к.т.н., доц. Корницький Ю.М. (2007 р.); к.т.н., доц. Хропот С.Г. (2002-2009 р.); к.ф.-м.н., доц. Волосецький Б.І.; знані фахівці виробництва із землеустрою і кадастру Гагалюк М.І. (2002 р.), Кунтий Б.Г., Пархуць Б.І., Падляк І.М., Петришин А.Г.

З самого початку роботи кафедри посильний вклад в її розвиток внесли: к.т.н., доц.. Колос А.С., к.т.н., доц. Губар Ю.П., к.т.н., доц. Котик З.О., к.т.н., доц. Сай В.М., к.т.н., доц. Хавар Ю.С.; завідувач лабораторії Вовк Г.О., інженери: Чернявська Л.Б., Скольський В.М.

Тепер в складі кафедри активно працюють молоді науковці к.т.н., доц.. Романишин І.Б., асистенти Винарчик Л.В., Маланчук М.С., Ткачик О.І., інженери Мартинюк Т.В., Ванчура О.І., Костюк А.В.

Особлива заслуга в організації навчально-методичного забезпечення кафедри належить д.с.-г.н., проф. Панасу Р.М., який, починаючи роботу на кафедрі з 2004 року видав навчальні посібники: «Ґрунтознавство», «Рекультивація земель», «Основи моніторингу та прогнозування використання земель», «Раціональне використання та охорона земель», «Картування ґрунтів», «Бонітування ґрунтів».

В 2011 році кафедра приступила до підготовки фахівців за другою спеціальністю «Оцінка землі та нерухомого майна».

Щорічно працівники кафедри публікують 20-30 наукових статей.

Впродовж останніх років конкурс на спеціальності кафедри найвищий в інституті геодезії.