Історія кафедри іноземних мов (ІМ)


Кафедра іноземних мов має понад 60 річну історію, яка розпочалася у 1945 році під керівництвом завідувачів кафедри ст.викл. Шейкіної А.А. (1945 р.), викл. Круглової Т.М. (1945-1953р.р.), викл. Рєзнік Л.О. (1953-1958р.р.). У 1958 році кафедру очолив к. філол. н., доц. Паук І.М. (1958-1964р.р.), якого згодом у 1964 році замінив к. філол. н., доц. Князевський Б.М. (1964-1992р.р.). У перший рік відродження державності України кафедру очолив к. філол. н., доц. Задорожний В.В. (1992-2011 р.р.).

Кафедра була і залишається одним із найчисленніших філологічних підрозділів в системі вищої освіти України. Тут працювали в різні роки 55-97 викладачів, що викладали різні іноземні мови. Наказом ректора № 37-10 від 06.06.1992 р. було створено Інститут гуманітарної освіти, перейменований згодом в Інститут гуманітарних та соціальних наук. Дві великі суміжні кафедри іноземних мов та російської мови було об’єднано в одну кафедру, що складалася з 5 секцій: англійської, німецької, романських (французької та іспанської), японської мов та секція мовної підготовки (українська та російська) для іноземних громадян.

З моменту створення на кафедрі викладалися англійська, німецька, французька та іспанська мови. А з 1980 р. на кафедрі почав працювати гурток японської мови під керівництвом талановитого мовознавця, фахівця з англійської, французької, німецької, японської та польської мов доц. Медведіва А.Р., згодом професора Московського екстерного гуманітарного університету. Колектив кафедри зростав якісно, у 50-90 р.р. минулого століття понад 30 викладачів захистили кандидатські дисертації: доц. Паук І.М., доц. Князевський Б.М., доц. Гладкий П.І., доц. Лещук Т.Й., доц. Проскурницький В.М., доц. Березинський В.П., доц. Паляниця Х.В., доц. Вавринюк Д.М., доц. Яхонтова Д.С., доц. Полташевська О.С., доц. Іванова Т.О., доц. Падура М. Ф., доц. Нагірний М.С., доц. Філь Т.І., доц. Лопатинська В.В., доц. Сидорчук Н.Г., доц. Дмитрук В.В., доц. Петровський В.В., доц.., доц. Байбакова І.М., доц. Рогович М.Ф., доц. Буракова О.В., доц. Андрейчук Н.І., доц. Домбровський Ю.О., доц. Зеленська О.П., доц. Нестерова Т.І., доц. Довгополий Я.М., доц. Бордюк Л.В., доц. Задорожний В.В., доц. Ференц-Мошинська М.М., доц. Шпак О.А., доц. Шуневич Б.І.. ст. викл. Хохуліна Л.М.

Багато з них згодом очолили кафедри інших вищих закладів освіти: проф. Падура М. Ф. — завідувач кафедри іноземних мов Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького; проф. Петровський В.В. — професор одного з Празьких університетів (Чехія); доц. Нагірний М.С. — завідувач кафедри іноземних мов Львівської консерваторії; доц. Якуб’як М.Й. — завідувач кафедри іноземних мов Львівської академії мистецтв; доц. Андрейчук Н.І. — завідувачка кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»; доц. Байбакова І.М. — завідувачка кафедри іноземних мов Інституту перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»; доц. Зеленська О.П. — завідувачка кафедри іноземних мов Львівського університету Міністерства внутрішніх справ; доц. Шуневич Б.І. — завідувач кафедри іноземних мов та технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Доц. Шпак О.А. — вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Германська мови» Львівського національного університету імені Івана Франка.

З моменту створення Інституту гуманітарної освіти (ІГО) влітку 1992 р. до керівництва мовними секціями кафедри прийшли колеги к. філол. н., доц. Карий І.П. (секція мовної підготовки іноземних студентів) — нині директор Інституту гуманітарних і соціальних наук; ст. викл. Гайдук Н.М. (секція англійської мови) —к. пед. наук, доцент, заступник директора Інституту гуманітарних і соціальних наук, яку замінив через кілька років ст. викл Федоришин М.С., нині завідувач секції японської мови; ст. викл. Ключковська І.М. (секція романських мов) — нині к. пед. наук, доц., директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою, яку згодом замінив доц. Домбровський Ю.О.; доц. Задорожний В.В. (секція німецької мови), якого згодом замінила доц. Весна М.П.

У 1995 р. кафедра виграла Препроект Європейської співдружності «ТЕМПУС-ТАЦІС», в рамках якого 6 молодих викладачів до 30 років стажувалися 1 місяць у Німеччині (Західносаксонська вища школа Цвіккау й Вища фахова школа Брауншвайґ / Вольфенбюттель) та Англії (Університет Ковентрі).

У 1996 р. кафедра здобула престижний Проект Європейської співдружності «ТЕМПУС-ТАЦІС», за яким 36 викладачів кафедри стажувалися 1-2 місяці та 81 студент Львівської політехніки цілий семестр в університетах Німеччини (Західносаксонська вища школа Цвіккау та Вища фахова школа Брауншвайґ/Вольфенбюттель) та Англії (Університет Ковентрі). Загалом ці проекти принесли Львівській політехніці і велику матеріальну користь: встановлено 3 комп’ютерних класи із 30 комп’ютерами, 1 лінгафонний клас, 2 ксерокси, 28 портативних касетних магнітофони, 3 відео, 5 телевізорів, комплект сателітарного телебачення, понад 1500 оригінальних підручників та посібників, словників та граматик, 23 сучасних аудиторних дошки.

Обидва проекти фінансовані ЄС на 1,5 мільйона екю забезпечили можливість колективу кафедри видати: 12 методичних посібників, 2 інформаційно-рекламні проспекти Львівської політехніки, англо-український словник, 2 підручники з грифом Міністерства освіти України англійської та німецької мов «Getting on in English » (за редакцією М. Корнеса та Н. Гайдук) і «Kommunikatives Deutsch» (за редакцією В. Задорожного, Т. Зайферта, Ф. Шпіцнера, М. Весни) накладом 20 та 10 тисяч екземплярів.

Згодом викладачі секції французької мови видали навчальний посібник «Parlez-vous français?» (за редакцією І. Ключковської), структура якого відповідає структурі підручників з англійської та німецької мов, що зробило навчальний процес на кафедрі з основних іноземних мов логічно повним та комплексним.

Приємно зазначити, що 62 викладачі кафедри іноземних мов стажувалися в Австрії, Англії, Канаді, Німеччині, Польщі, США, Франції та Японії, а дехто з них 2-6 разів. Кафедра плідно працювала у 15 міжнародних програмах з університетами цих країн та продовжує співпрацювати із посольством Японії в Україні та вищими навчальними закладами цієї країни.

На кафедрі у 1995-1998 рр. двічі на рік проводилися Міжнародні семінари з вивчення іноземних мов за участю іноземних викладачів. Кафедру неодноразово відвідували високі зарубіжні гості, серед яких Надзвичайні та повноважні посли Японії в Україні Хонда та Мацуо Мабуці. На кафедрі працювали та проводили практичні заняття викладачі вищих закладів освіти Англії, Німеччини, Франції, США, Канади, Японії.

У 1998 р. на базі кафедри утворено нову кафедру прикладної лінгвістики, до якої делеговано 6 кандидатів наук, доцентів. Крім того, 2 викладачі кафедри іноземних мов пройшли 3-річне стажування в Канаді і після навчання працюють на кафедрі соціології та соціальної роботи.

У роки державності України захистили дисертацію Бабкіна М. І., Білик О. С., Гаврилюк М. В., Гасько О. Л., Гнідець У. С., Голощук С. Л., Дмитрук В.А., Закаулова Ю. В., Камінська О. М, Карамишева Р. Д., Ключковська І. М., Кушка Б. Г., Магдач З. Т., Миськів І. С., Мукан Н. В.,Пастирська І. Я., Фучила О. М., Цимбрило С. М.

Колектив кафедри активно працює у структурі Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». З 1992 року на кафедрі видано понад 40 навчальних посібників та підручників з грифом Міністерства освіти і науки України для вивчення англійської, німецької, французької, японської, латинської та української мов.