Історія кафедри інформаційні технології видавничої справи ІТВС)

У 1998 році на кафедрі «Автоматизовані системи управління» (АСУ) розпочато підготовку бакалаврів базового напрямку «Легка промисловість», який в 2001 р. був перейменований на «Видавничо-поліграфічну справу» (ВПС, шифр 051501). Щорічно набір на перші курси стаціонарної форми навчання складав одну група бюджетного та комерційного контингенту. У 2002 р. на кафедрі «Автоматизовані системи управління» здійснено перший випуск бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа», які в 2002/2003 н. р. продовжили навчання за спеціальністю «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (КТСВПВ, шифр 7-8.051501). У 2003 р. кафедра АСУ отримала акредитацію на випуск спеціалістів за даною спеціальністю. За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» для продовження забезпечення підготовки фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» у 2011 році на базі кафедри АСУ утворено новий структурний підрозділ — кафедру «Інформаційні технології видавничої справи» (ІТВС). Завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Рашкевич Юрій Михайлович.
У 2011 році на кафедрі ІТВС відбувся перший випуск спеціалістів/магістрів спеціальності КТСВПВ, а у 2012 році — перший випуск бакалаврів за напрямом ВПС.

Студенти, які обрали напрям підготовки «Видавничо-поліграфічна справа», отримують необхідні знання для додрукарської підготовки поліграфічних видань, дизайну, проектування та розробки мультимедійних засобів і ін. Фахівці з видавничо-поліграфічної справи володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній. Сферою їх діяльності є як традиційна так і оперативна поліграфія. Ще перебуваючи на студентській лаві, на замовлення фірм майбутні випускники приймають безпосередню участь в розробці індивідуальних корпоративних стилів та реалізації промоційних кампаній.

Інтенсивний розвиток електронного інформаційного ринку дав поштовх напрямку підготовки фахівців в області розробки й дизайну електронних видань та інтернет порталів, мультимедійних презентацій і ін.

Усі отримані теоретичні знання засвоюються на практичних та лабораторних заняттях з використанням найсучаснішого апаратного та програмного забезпечення. З цією метою використовується не лише Wintel платформа, а й комп’ютери на базі Mac OS. При цьому остання є домінуючою платформою при розробці мультимедійних засобів, обробці відеоматеріалів, зображень і ін.

На запрошення кафедри її кращі випускники і провідні фахівці регіону в області видавничо-поліграфічної справи постійно проводять відкритті заняття для студентів, забезпечують навчально-екскурсійні відвідування поліграфічних фірм, приймають участь у актуалізації навчальних планів.