Історія кафедри хімічної технології переробки пластмас (ХТПП)


Кафедру засновано в 1965 році. У цьому ж році було здійснено перший випуск фахівців за спеціальністю «Технологія пластичних мас та синтетичного каучуку» та відкрита спеціальність «Технологія переробки пластмас». При кафедрі створено науково-дослідний сектор і підрозділ проблемної лабораторії з синтезу термотривких гетероциклічних полімерів, модифікації полімерів, розвивається напрямок переробки пластмас.

З 1973 року розпочинаються наукові дослідження в галузі застосування полімерів у процесах холодної механообробки твердих тіл неорганічної природи. З 1976 проводяться дослідження з розробки синтезу та застосування полімерів медичного призначення, зокрема в області синтезу високогідрофільних (ко)полімерів для корегуючих і лікувальних контактних лінз. Також розвивається напрям наукових досліджень з розроблення технології виробництва та переробки сумішей полімерів, модифікації та переробки олігомерних смол, а також з утилізації вторинної полімерної сировини.

З 1992 року кафедра акредитована за вищим 4 рівнем фахової підготовки і одержала право випуску фахівців середньої і вищої кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр) за двома спеціальностями:
  1. «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» з можливою спеціалізацією — хімічна технологія пластмас; хімічна технологія синтетичного каучуку; технологія лаків та фарб; технологія біомедполімерів.
  2. «Технологія переробки полімерів» з можливою спеціалізацією — технологія переробки пластмас; технологія формування виробів з еластомерів; технологія полімерних плівкових, клейких матеріалів та покрить; технологія формування полімерних імплантатів та полімерних лікарських форм; основи конструювання пластмасових виробів та оснащення; контроль та сертифікація полімерної продукції і пластмасових виробів.
З метою практичної підготовки студентів здійснюється навчання в лабораторіях кафедри, які поділені за циклами: хіміко-технологічний; механіко-технічний; фізико-хімічний; техніки переробки пластмас і еластомерів; лабораторія сертифікації полімерних матеріалів.

Крім того, згідно з угодами між кафедрою і провідними виробництвами західного регіону України, студенти проходять навчально-ознайомчу, виробничу та переддипломну практики на цих підприємствах, в тому числі на основі індивідуальних угод на наскрізну практику студенти мають можливість подальшого працевлаштування.