Історія кафедри гідравліки і сантехніки (ГС)


Витоки випускової кафедри гідравліки та сантехніки сягають XIX століття, коли у 1873-1874 н. р. для інженерної школи викладався предмет «Водне і дорожнє будівництво». У 1924 році на комунікаційному факультеті створено кафедри водного будівництва I, водного будівництва II і водного будівництва III. У 1944 р. після реорганізації структури університету відкрили загальноінститутську кафедру гідравліки. 14 квітня 1945 року кафедра гідравліки та кафедра гідравлічних машин були об’єднані в кафедру гідравліки та гідравлічних машин. З 1945 до 1951 року її завідувачем був доц. Сергій Курсін, з 1951 до 1952 року — доц. Євген Шелепін, 1952 до 1953 року — д.т.н. Василь Лисков. У 1953–1970 рр. завідувачем кафедри гідравліки та гідравлічних машин був доц., к.т.н. Олексій Базилевич.
Останні десятиліття кафедру ГС очолювали відомі в Україні вчені:
  • доц. Левицький Б.Ф. (у 1970–1982 рр.),
  • доц. Лещій Н.П. (у 1982–1987 рр.),
  • проф.. Молчанов А.Д. (у 1987–1992 рр.),
  • проф.. Шнерх С.С. (у 1992–1993 рр.),
  • д.т.н. Чернюк В.В. (у 1993–2001 рр.),
  • доц. Жук В.М. (у 2001–2010 рр.).

З 2010 р. кафедру очолює д.т.н., доц Чернюк В.В.
З 1960/61 року кафедру гідравліки підпорядкували інженерно-будівельному факультету. Тоді ж було відкрито спеціальність «Водопостачання та каналізація». Нарешті 16 квітня 1964 року кафедру гідравліки було перейменовано на кафедру гідравліки і сантехніки (ГС), під цією назвою вона функціонує і нині.

Перший випуск спеціалістів з «Водопостачання та водовідведення» відбувся у 1966 р. З 1974 до 1985 року річний контингент (на стаціонарній, вечірній та заочній формах навчання) перевищував 500 осіб. З 2004 р. кафедра готує бакалаврів базового напрямку 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», а також фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» напряму підготовки 060101 «Будівництво», що здійснюється відповідно до ліцензії МОНмолодьспорту України від 22.11.2011 року АГ № 582577. З 2004р. кафедра здійснює підготовку спеціалістів з «Водопостачанні та водовідведення» на базі освіти молодшого спеціаліста через Інститут післядипломної освіти.