Історія кафедри фізичної та колоїдної хімії (ФКХ)


Кафедра заснована в 1929 р., до 1940 р. її очолювала професор А. Дороб’янська. У повоєнні роки кафедрою завідували доцент Є. Власенко (1946–1958), професор Т. І. Юрженко (1958–1964), доцент А. Г. Поліщук (1964–1968), професор С. К. Чучмарьов (1968–1989). професор Ю. Я. Ван-Чин-Сян (1989-2014). З грудня 2014 р. обов'язки завідувача кафедри виконує д.х.н., доцент Сергеєв В.В.

На кафедрі працюють чотири доктори наук та шість кандидатів наук. Основний науковий напрям — термодинаміка органічних сполук, у межах якого створена наукова школа термохімічних досліджень, розвиваються пошуки в галузі фізико-хімії полімерів, термодинаміки окисних розплавів.

Науковці кафедри виконували та впроваджували у виробництво наукові розробки для підприємств Західного регіону України, створили базу прецизійних термодинамічних характеристик високочистих органічних та елементоорганічних сполук, що увійшла складовою частиною до Державного банку даних.

За останні 20 років на кафедрі підготовлено 7 докторів та понад 30 кандидатів наук. Співробітники кафедри опублікували понад 300 наукових праць, з яких у 30 співавторами були студенти, одержали 12 авторських свідоцтв і патентів різних країн