Історія кафедри фінансів (ФН)


Кафедра фінансів заснована у 2002 році, до розвитку кафедри докладені зусилля к.е.н., доц. Кухаренко Італіни Кирилівни, к.е.н., доц. Микитюк Наталії Олегівни, к.е.н., доц. Бондарчук (Колісник) Марії Костянтинівни, які у різні роки очолювали кафедру.

В останні роки фінансові спеціальності набули великого поширення у зв’язку із ринковими перетвореннями. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, організації та заклади споживчої кооперації, податкові служби, інвестиційні, страхові компанії.

Фахівці, підготовлені за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» володіють комплексом знань в сфері державних і місцевих фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування. Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами.

Кафедра фінансів володіє необхідним кадровим потенціалом, навчально-методичним забезпеченням, матеріально-технічним забезпеченням для підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Майбутні фахівці ОКР «Бакалавр» спеціальності «Фінанси і кредит» зможуть продовжити навчання за ОКР «Спеціаліст», а кращі студенти отримують рекомендації для продовження навчання у магістратурі Національного університету «Львівська політехніка».