Історія кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (ЕРАТ)


Випускова кафедра «Автомобілі» (з 1996 р. і до сьогодні — «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки») була організована у 1944 р. У різні періоди нею завідували: доцент В. Я. Калюс, к. т. н., доцент В. В. Осепчугов, к. т. н., доцент Б. Б. Генбом, к. т. н., доцент О. Ф. Нефьодов, д. т. н, професор Р. А. Акопян, д. т. н., професор П. М. Гащук. З 2010 року кафедру очолює д. т. н., професор Б. І. Кіндрацький.

За майже 70 років кафедра має вагомі здобутки у галузі автомобілебудування, експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Доцент Генбом Б. Б. створив школу дослідників гальмівних властивостей автомобілів, доцент Нефедов О. Ф. — експлуатаційних властивостей АТЗ. Професор Акопян Р. А. і його учні внесли істотний вклад у дослідження підвісок та трансмісій автотранспортних засобів. Професор Гашук П. М. розвинув теорію енергетичної ефективності та методи оптимізації експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів. Професор Гудз Г. С. створив і розвиває наукову школу з дослідження температурних режимів фрикційних вузлів автотранспортних засобів математичним моделюванням. Працівниками кафедри за останні 20 років підготовлено і опубліковано 14 наукових монографій, 12 навчальних посібників, понад 700 наукових статей, отримано 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Активно ведеться удосконалення навчального процесу на кафедрі. Оновлені навчальні плани підготовки бакалаврів за напрямом «Автомобільний транспорт». У межах спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» відкрито дві магістерські програми: «Мехатроніка і автомобільні системи», «Експлуатація і сервісне обслуговування автомобілів».

У навчальний процес запроваджено нові дисципліни: «Технічні засоби комп’ютерного діагностування автомобілів», «Комп’ютерне діагностування автомобілів», «Мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобіля», «Аналіз і синтез мехатронних систем автомобіля», «Управління якістю і сертифікація автомобільних систем», «Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів», «Організація автосервісу», «Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу», «Основи наукових досліджень».

Модернізуються існуючі і створені нові навчальні лабораторії, зокрема: «Мехатроніки автомобіля», «Комп’ютерного діагностування автомобілів». Придбано сучасне діагностичне обладнання — цифровий USB осцилограф Autoscope III, сформовано комп’ютерний клас із сучасним прикладним програмним забезпеченням. На кафедрі створено діагностичний комплекс на базі автомобіля Форд Скорпіо 2.0. Оновлюються лабораторії «Конструкція автомобіля» і «Технічна експлуатація автомобілів».

Дилерським центром Volkswagen у Львові — ТзОВ «Алекс СО» кафедрі передано дві коробки передач з неперервною зміною передавального відношення: CVT NISSAN QASHQAI та MCVT NISSAN X-TRAIL, передній міст автомобіля NISSAN NAVARA.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі: «НІКО-Захід», «Радар-Сервіс», «Алекс СО», «Галичина-Авто», «Львівське АТП 14630», «Львівське АТП 14631», «Ілта-Львів», «Україна ЛВ-ТУР», «Сервісний центр «Діамант», «Трістар Авто Еліт» та ін.