Історія кафедри економіки підприємства та інвестицій (ЕПІ)

Кафедра економіки підприємства та інвестицій заснована у 1970 році і у різні періоди мала такі назви:

1970 — 1995 рр. — кафедра економіки і організації будівництва;

1995 — 2003 рр. — кафедра економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості;

2003 р. — д.ч. — кафедра економіки підприємства та інвестицій.

Кафедру очолює Козик Василь Васильович, кандидат економічних наук, професор.

Заснована в 1970 році як кафедра економіки та організації будівництва для випуску інженерів-економістів за спеціальністю «Економіка та організація будівництва» і підготовки студентів архітектурного, інженерно-будівельного та теплотехнічного факультетів. Складовою частиною кафедри стала територіальна науково-дослідна лабораторія (ТНДЛ-52), створена для дослідження проблем технології та організації будівництва й підвищення ефективності будівельного виробництва. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент С.Г.Васильєв (з 1986 р. — доктор технічних наук, професор). Разом з ним першими викладачами кафедри були: доцент О.Ю.Голіков, старші викладачі В.І.Бардин, Я.Г.Калиняк, А.Й.Рудков та асистенти В.О.Ламотько і Є.І.Полішко.

З 1983 р. до листопада 1996 року кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент С.І.Процик (з 1995 р. — доктор економічних наук, професор).

У 1996 р. відповідно до тенденцій, що склалися в економіці та освіті, кафедра змінила свою назву і стала називатися кафедрою економіки й менеджменту інвестицій і нерухомості. Суттєві зміни навчальних програм та напрямів наукових досліджень відбувалися за активної участі завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора С.І.Процика.

З листопада 1996 р. кафедру очолює кандидат економічних наук, професор В.В.Козик.

З вересня 2002 року підрозділ перейменовано на кафедру економіки підприємства та інвестицій.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Економіка підприємства».

Підготовка магістрів здійснюється за трьома магістерськими програмами:
-8.03050401 (01) — економіка підприємств реального інвестування;
-8.03050401 (02) — економіка підприємств інвестиційної інфраструктури;
-8.03050401 (03) — управління економічним розвитком підприємства.

Випускники кафедри можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їхніх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв’язку, фінансів та інвестицій; на підприємствах, в організаціях та установах, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств.

Станом на 2012 рік на кафедрі працює 45 викладачів: завідувач кафедри кандидат економічних наук, професор В.В.Козик, доктор економічних наук, професор Ю.І.Стадницький, доктор економічних наук, професор І.Б.Скворцов, кандидати наук, доценти — М.І.Клімковський, А.С.Гавриляк, В.І.Довбенко. О.Ю.Ємельянов, В.П.Кічор, І.З.Крет, Т.Т.Макаревич, Я.В.Воловець, І.М.Кривцун, В.М.Мельник, Н.Є.Селюченко, Т.Б.Данилович, В.П.Манзій, О.Я.Шийко, С.Й.Воробець, О.В.Музиченко-Козловська, О.Б.Мрихіна, І.М.Дашко, О.Я.Загорецька ; кандидати наук, старші викладачі — В.В.Воцеховська, О.Я.Колещук, А.В.Симак; старші викладачі — А.Л.Висоцький, І.Є.Тимчишин, Л.І.Ріжко, А.Р.Стояновський; кандидати наук, асистенти — А.В.Кравець, І.М.Польова; асистенти — І.М.Винник, О.І.Гудзь, Н.Я.Яневич, Я.В.Юхман, Т.О.Петрушка, О.Л.Мищишин, В.А.Гришко, Н.Ю.Мирощенко, В.П.Залуцький, Я.В.Кудря, А.М.Біляк, Л.І.Данчак, Л.І.Лесик, Л.А.Плукар.