Історія кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (БПД)


Кафедра екологічної безпеки та аудиту (КЕБ) заснована 17 жовтня 2011. року. Кафедра готує висококваліфікованих магістрів з екологічного контролю і аудиту, які володітимуть знаннями — основними принципами, нормами організування екологічного контролю та систематичного аудиту з метою охорони і захисту довкілля.

Кафедра екологічної безпеки та аудиту веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях Ради молодих вчених. У 2011-2012 роках на кафедрі здійснюють дисертаційні дослідження 4 аспіранти та 3 здобувачі.

Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українським та закордонними навчальними та науковими установами.
Н
а кафедрі створено університетську навчально-наукову лабораторію екологічного контролю та експертизи, яку обладнано сучасними приладами та установками для студентів-екологів. Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами з біохімії та екології вищих навчальних закладів.

Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для спеціальності «Екологічний контроль та аудит». У 2011 року завідувачем кафедри Погребенником В.Д. опубліковано монографію «Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів».

Працівниками кафедри за останніх декілька років видано монографії, навчальні посібники, методичні вказівки в галузі екології:
  1. Монографія «Гідроекологічні дослідження Шацьких озер (методи, засоби, результати) (Погребенник В.Д.)
  2. Монографія «Гідрохімічні дослідження Шацьких озер» (Погребенник В.Д.)
  3. Навчальний посібник «Організація баз даних» (Чаповська Р.Б.)
  4. Навчальний посібник «Основи техноекології» (М’якуш І.І.)
  5. Навчальний посібник «Лісові культури рівнинної частини Заходу України» (М’якуш І.І.)
  6. Навчальний посібник «Лісовирощування в західному регіоні України» (М’якуш І.І.)
  7. Методичні рекомендації «Поводження з пестицидами і іншими відходами» (Войціховська А.С.).