Історія кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ)


Кафедра безпека інформаційних технологій (БІТ) Національного університету «Львівська політехніка» створена на початку 2010 року на основі кафедри захисту інформації. Проте колектив кафедри вже встиг виявити себе як команда професіоналів: педагогів, науковців та практиків, які здатні ефективно вирішувати широкий спектр завдань у галузі інформаційної діяльності, використовуючи передові технології.

За 2010-2011 роки викладачами кафедри БІТ опубліковано 1 монографія, 29 наукових статей, отримано 2 патентів на винаходи, зроблено 22 доповіді на Міжнародних конференціях та семінарах, подано роботу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р. Працівники кафедри були організаторами семи Міжнародних науково-технічних конференцій.